งานกายภาพบำบัด กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลนครนายก ยินดีต้อนรับ

กายภาพบำบัด  ภายใต้สถานการณ์ COVID – 19

ข่าว / ประชาสัมพันธ์

รับการสำรวจภายใน (Internal Survey)

งานกายภาพบำบัด กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลนครนายก ได้รับการเยี่ยมสำรวจภายใน (Internal Survey) มีวัตถุประสงค์เพื่อเยี่ยมตามวาระที่กำหนด นำโดยทีมผู้เยี่ยมสำรวจภายใน (Internal Survey) โรงพยาบาลนครนายก โดยมีผลการเยี่ยมสำรวจ เป็นดังนี้ ภาพบรรยากาศ...

ประกาศโรงพยาบาลนครนายก

ประกาศโรงพยาบาลนครนายก เรื่อง  ปรับ-เปลี่ยน การให้บริการผู้ป่วยนอก วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2566...

ความรู้กายภาพบำบัด

ปวดคอ

ข้อไหล่ติด

ปวดเข่า

กระดูกสันหลังเสื่อม

หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท

อัมพาตครึ่งซีก(ระยะอ่อนแรง)

อัมพาตครึ่งซีก(การเคลื่อนย้าย)

อัมพาตครึ่งซีก(การออกกำลังกาย)