งานกายภาพบำบัด กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลนครนายก ยินดีต้อนรับ

กายภาพบำบัด  ภายใต้สถานการณ์ COVID – 19

ข่าว / ประชาสัมพันธ์

ไม่พบผลลัพธ์

ไม่พบหน้าที่คุณค้นหา ลองปรับการค้นหาหรือใช้แผงควบคุมด้านบนเพื่อค้นหาโพสต์

ความรู้กายภาพบำบัด

ปวดคอ

ข้อไหล่ติด

ปวดเข่า

กระดูกสันหลังเสื่อม

หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท

อัมพาตครึ่งซีก(ระยะอ่อนแรง)

อัมพาตครึ่งซีก(การเคลื่อนย้าย)

อัมพาตครึ่งซีก(การออกกำลังกาย)